Test IQ

Test IQ – Krótka historia

Pierwsze sposoby sprawdzania ilorazu inteligencji powstały w XIX wieku, dokładniej w jego drugiej połowie. Alfred Binet, francuski psycholog jako pierwszy wprowadził termin „iloraz inteligencji”, z pomocą lekarza Teodora Simonsa stworzył pierwowzór test IQ, jego celem było badanie inteligencji u dzieci. Test był zbiorem zadań mającym na celu określenie wieku mentalnego dzieci. Pojawił się w 1905 roku i posiadał różne stopnie trudności. Jednak znajdował jedynie zastosowanie w określaniu wieku umysłowego, określał zatem stadium rozwoju.

Szybko jednak okazało się, że istnieje zasadnicza różnica w znaczeniu klinicznym testu 14 latka, który jest na etapie rozwoju 13 latka, a testu wskazującego roczny niedorozwój dziecka 2 letniego.

Kontynuując badania nad doskonaleniem testu IQ, w roku 1912 William Stern niemiecki psycholog zaproponował, nowy system obliczania ilorazu inteligencji. System ten uwzględniał wiek zarówno umysłowy jak i biologiczny. Dzięki określonemu przez test Bineta wiekowi umysłowemu, można było znormalizować wynik. Poprzez przeliczenie go na wynik IQ Sterna, zaistniała możliwość umieszczenia go na stali. Jednocześnie poszerzając zakres testów IQ na każdą grupę wiekową.

Przy wielu próbach testowych, na różnych grupach wiekowych okazało się, że każda z grup ma swoje uśrednione wartości odchyleń. Stało się wówczas oczywistym, że nie można do obliczenia ilorazu inteligencji wszystkich grup, stosować jednakowego wzoru. Należało skorygować odchylenia odrębną metodą. Tak powstał iloraz inteligencji dewiacyjny. Amerykański psycholog David Wechsler zaproponował w 1939 roku, sposób przetwarzania surowego wyniku IQ na przeliczony pod względem odchyleń w różnych grupach wiekowych.

Gdzie :

X – wynik surowy

U – średnią wyników surowych w grupie wiekowej

O – odchylenie standardowe wyników surowych w danej grupie wiekowej

Tak powstały znane nam do dzisiaj sposoby obliczania ilorazu inteligencji.

Dlaczego warto wykonać test na iloraz inteligencji?
Przede wszystkim test IQ, poleca się ludziom mającym problemy z samoakceptacją, nie odnajdującym się w kontaktach międzyludzkich. Jeżeli często odnosisz wrażenie, że Twoja logika Cię zawodzi, myślisz niekonwencjonalnie, bezustannie spostrzegasz ze masz odmienne zdanie, a w zagorzałych dyskusjach masz tendencje do analizowania czynników na które pozostali nie zwracają zupełnie uwagi. Dodatkowo pojawiają się problemy ze snem, poczucie osamotnienia i problemy emocjonalne? Nie warto od razu diagnozować u siebie zaburzeń psychologicznych, w pierwszej kolejności należy sprawdzić swój iloraz inteligencji, gdyż wszystko to co wymieniliśmy powyżej, może mieć związek z wysokim IQ.

Jeszcze kilka lat temu, aby uzyskać wiarygodny wynik testu IQ, istniała potrzeba zgłoszenia się na jedną z organizowanych przez Mensa sesji. Niestety w zabieganym społeczeństwie ciężko znaleźć chwilę na relaks, a co dopiero kilka godzin na podróż i rozwiązanie testu. Dlatego właśnie prezentujemy Państwu pierwszy test na iloraz inteligencji online, który przelicza wyniki z uwzględnieniem grupy wiekowej. Co skutkuje uzyskaniem wiarygodnego wyniku.

Opracowany przez grupę profesjonalistów w dziedzinie badań IQ, test jest niezwykle przejrzysty i mierzy czas reakcji na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi na pytanie o wiek jest niezbędne do prawidłowego zakwalifikowania uczestnika do odpowiedniej grupy wiekowej.
Prezentowany przez nas test na inteligencje jest darmowy, wymaga jedynie weryfikacji użytkownika, ponieważ aby wynik testu był rzetelny musimy mieć
pewność, że to właśnie Ty go rozwiązałeś.